Vår historia

1904
Rudolf Nord startade Molkoms Vagnverkstad tillsammans med Gustaf Säfman

1920
Bolaget hade 10 anställda och verksamheten inriktades mer mot stål

1923
Startades en taxirörelse

1930
Leveranser till Uddeholm av rostfria produkter och serieproduktion uppstartades och första svarven köptes

1947
Flyttade in i nya lokaler till en yta av 290m2-”nu är det färdigtbyggt…”

1957
Första skärhallen byggdes 400 m2

1971
Uddeholm delägare till 45% och nu är man 130 anställda

1976
Uddeholm 100% ägare och 200 anställda

1984
Omsättning passerade 100 msek för första gången

1994
Bolaget såldes till 4 personer från Molkom och Nomeko bildades

2006
Stena förvärvade verksamheten och namnbyte till Stena Stål Molkom AB

2015
Namnbyte till Stena Components Molkom AB och ingår i affärsområdet Stena Components

2018
Hermano AB genom Max Lindblom förvärvar verksamheten och återtar namnet Nomeko AB