Hermanokoncernen

I Hermanokoncernen ingår Ekshärads Mekaniska, Hedbergs Mekaniska vilka är inriktade på fåstyckstillverkning, och Nomeko med inriktning på volymtillverkning. 

Rpm Fastigheter äger samtliga fastigheter i koncernen.

Samtliga bolag med säte i Värmland.

Koncernen ägs av Max Lindblom.